LT EN
Šoa Holokaustas; sistemingas, masinis II pasaulinio karo metais vykdytas žydų genocidas
Originalo forma shoah

Vartosenos pavyzdžiai

Spalio 5-10 dienomis Šiuolaikinio meno centro skaitykloje vykstančiame performanse „Keep Me in Mind" perpasakojamos septynių žmonių, išgyvenusių Šoa, gyvenimo istorijos. bernardinai.lt 2013.

Žagarės Naryškino parke Šoa nusinešė apie 3000 gyvybių, o Vilkiaušio miške buvo sušaudyta apie 500 Žagarės ir aplinkinių vietovių žydų. wikipedia.org 2013.

Pamiršti unijas ir karus, pamiršti vokiečius Vroclave ir lenkus Vilniuje, pamiršti Šoa. ŠA 2017.