LT EN
agregavimas išvestinių duomenų parengimas iš pradinių duomenų
Originalo forma < aggregare
Susiję žodžiai agreguoti

Vartosenos pavyzdžiai

Jei duomenų agregavimo ir statistinių parametrų skaičiavimo kriterijai nebuvo nustatyti ES direktyvose, taikomi šie kriterijai:
a) duomenų agregavimas [...] Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, sprendimas 2001/752/EB.

Remiantis tuo, kad apskaičiuojant ketvirtinius skaičius Reglamentas ECB/2001/13 leidžia tam tikrą lankstumą, jei iš aukštesniame agregavimo lygyje surinktų duomenų matyti, kad nepanašu, jog susiję duomenys būtų reikšmingi, lankstumo principas taip pat turėtų būti taikomas pateikiant naujus duomenis. Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, Europos centrinio banko reglamentas.

Kaupiami tokie duomenys: klasifikatoriaus pavadinimas, pozicijos kodas, pozicijos pavadinimas; statistinės ataskaitos kodas ir pavadinimas; rodiklio kodas, pozicija (koordinatės) statistinėje ataskaitoje ar tyrimo anketoje, pavadinimas; klaidų kontrolės ir agregavimo taisyklės. Žin. 2005, Nr. 23-758, įsakymas.

duomenų agregavimas - naujų išvestinių duomenų parengimas iš pradinių duomenų, atliekamas praleidžiant dalį pradinių duomenų dimensijų (kokybiniai rodikliai) ir imant pradinių duomenų faktų (kiekybiniai rodikliai) sumas, vidurkius, didžiausias arba mažiausias reikšmes ir panašias funkcijas. Žin. 2007, Nr. 96-3905, įsakymas.