LT EN
akreditavimas procedūra, kuria valdžios įgaliota įstaiga oficialiai pripažįsta, kad fizinis ar juridinis asmuo kompetentingi atlikti tam tikrus darbus arba objektas atitinka nustatytus kriterijus
Originalo forma accréditation
Susiję žodžiai akredituoti

Vartosenos pavyzdžiai

Akreditavimas – įstaigos veiklos atitikties teisės aktų reikalavimams nustatymas, teisės teikti paslaugas įstaigai pripažinimas ir akreditavimo pažymėjimo išdavimas. Žin. 1998, Nr.62-1462, įstatymas.