LT EN
humanitarinis susijęs su rūpinimusi žmonių gyvybiniais poreikiais esant ekstremaliai padėčiai
Originalo forma humanitaire
Atitikmenys humanistinis, humaniškas

Vartosenos pavyzdžiai

Pagrindinis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos tikslas – apsaugoti žmones nuo kančių ir jas palengvinti, būti valstybės pagalbininke humanitarinės veiklos srityje. Žin. 2000, Nr. 89-2744, įstatymas.

Pagrindinis Bendrijos humanitarinės pagalbos tikslas – užkirsti kelią žmonių kančioms arba jas palengvinti. Bendrijos teikiamos humanitarinės pagalbos dydis nustatomas atsižvelgiant tik į nukentėjusiųjų poreikius ir visiškai nėra susijęs su ar priklausomas nuo politinių aplinkybių. Pagalba teikiama vadovaujantis tarptautine humanitarine teise bei humanitariniais neutralumo, nešališkumo ir nediskriminavimo principais. EK komunikatas, 2005-04-20.

Humanitarinių reikalų srityje ES turėtų paremti pastangas sustiprinti humanitarinės sistemos pajėgumus veiksmingai ir teisingai reaguoti į humanitarines krizes. EK komunikatas, 2005-06-15.

Tarptautinė humanitarinė teisė įtraukta į Lietuvos kariuomenės ir policijos mokymo programas. Žin. 2006, Nr. 53-1935, LRV nutarimas.

Komisija taip pat turėjo spręsti blogėjančios humanitarinės padėties Sudane, paaštrėjusios krizės Vakarų Krante ir Gazoje, nuolatinių humanitarinių poreikių Kongo Demokratinėje Respublikoje, Čečėnijoje ir Kolumbijoje problemas – tai tik keli dramatiškiausios humanitarinės padėties pavyzdžiai. EK ataskaita, 2007-09-28.

Pritarti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2008 m. rugpjūčio 12 ir 13 d. sprendimams suteikti iš valstybės rezervo humanitarinę pagalbą Gruzijai civilinės saugos priemonėmis, kurių vertė – 177 176,12 lito. Žin. 2008, Nr. 120-4561, LRV nutarimas.