LT EN
akvakultūrinis susijęs su akvakultūra
Originalo forma < aqua, cultura
Susiję žodžiai akvakultūra

Vartosenos pavyzdžiai

Paskirtis [biocidų] – apsaugoti laivus, akvakultūrinę įrangą ir vandens statinius nuo puvimą sukeliančių organizmų (mikroorganizmų, aukštesniųjų augalų ir gyvūnų rūšių) veisimosi ir augimo. Žin. 2002, Nr. 79-3361, įsakymas.

Siekiant perorientuoti akvakultūrinius ūkius veisti naujų rūšių žuvis ir tiekti ekologišką produkciją, sumažinti gamybos išlaidas ir padidinti verslo pelningumą bei konkurencingumą, tuo skatinant akvakultūros plėtrą, būtina investuoti į ūkių modernizavimą ir intensyvinimą. Žin. 2004, Nr. 123-4486, LRV nutarimas.

Veiklos srities „Akvakultūra" tikslas skatinti inovacijų įgyvendinimą akvakultūriniuose ūkiuose, plėsti akvakultūros produktų asortimentą ir jų pardavimo galimybes, modernizuoti akvakultūrinius ūkius pagal ES reikalavimus. Žin., 2006, Nr. 9-342, įsakymas.