LT EN
akvakultūra žuvų, moliuskų, vėžiagyvių ir kitų organizmų dirbtinis auginimas vandenyje
Originalo forma < aqua + cultura
Susiję žodžiai akvafitnesas, akvalizingas, akvakultūrinis

Vartosenos pavyzdžiai

Akvakultūra - žuvų, moliuskų, vėžiagyvių ir kitų organizmų dirbtinis auginimas gėlame arba jūros vandenyje, sudarant šiems organizmams optimalias mitybos ir gyvenimo sąlygas. Žin. 2000, Nr. 56-1648, įstatymas.

Akvakultūros produktai - žuvys, moliuskai, vėžiagyviai ir kiti organizmai, dirbtinai užauginti gėlame arba jūros vandenyje, sudarant šiems organizmams optimalias mitybos ir gyvenimo sąlygas. Žin. 2004-05-13, Nr. 79-2807, įsakymas.

Žuvininkystės produktų gamintojų organizacija - juridinis asmuo, vienijantis fizinius ir (ar) juridinius asmenis, kurie užsiima versline žvejyba arba akvakultūra ir pirminiu žuvininkystės produktų pardavimu, 2004-04-29, priėmė LRS.

Akvakultūros gyvūnai ir produktai patenka į Sutarties I priedo taikymo sritį kaip gyvi gyvūnai, žuvys, moliuskai ir vėžiagyviai. [...]
Dėl netinkamos kontrolės gali išplisti patogenai, o tai sukeltų didelių nuostolių bei pakenktų Bendrijos akvakultūroje naudojamų žuvų, moliuskų ir vėžiagyvių sveikatos būklei. 2006-12-14, direktyva.

Naujos rūšys - tai rūšys, kurių akvakultūros gamyba valstybėje narėje yra nedidelė arba jos visai nėra ir kurios turi geras perspektyvas rinkoje. [...] Pagrindinio reglamento 30 straipsnio 2 dalies c punkte „ekologinė akvakultūra " reiškia akvakultūros veiklą, kai vandens ištekliai auginami ūkiuose pagal ekologinį gamybos būdą. OL L, 2007-05-10, Nr. 120, Komisijos reglamentas.