LT EN
antisubsidinis susijęs su antisubsidija
Originalo forma < subsidium
Susiję žodžiai antisubsidija

Vartosenos pavyzdžiai

Sukurti kompensacinių (antisubsidinių) muitų priemonių sistemą. Žin. 1998, Nr. 83-2329, LRV nutarimas.

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2603/2000 2000 m. lapkričio 27 d. įvedantis galutinį kompensacinį muitą ir galutinai surenkantis laikinąjį muitą, įvestą tam tikram importuojamam Indijos, Malaizijos ir Tailando kilmės polietileno tereftalatui, ir nutraukiantis antisubsidinę procedūrą dėl tam tikro Indonezijos, Korėjos Respublikos ir Taivanio kilmės polietileno tereftalato importo, 2000.

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2002 m. vasario 27 d. iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2000/745/EB, kuriuo įsipareigojama dėl antidempingo ir antisubsidinių veiksmų, susijusių su polietileno tereftalato, kurio kilmės šalis inter alia yra Indija, importu, 2002.

Iki lapkričio 30 d. buvo pradėti 59 tyrimai dėl antidempingo, antisubsidinių ir apsaugos priemonių. EK pranešimas, 2007-02-13.