LT EN
antreprenerystė verslo plėtra ieškant naujų galimybių, investicijų; gebėjimai tą daryti
Originalo forma entrepreneurship
Susiję žodžiai antrepreneris

Vartosenos pavyzdžiai

Valstybių inovatyvumas Europoje vertinamas pagal 25 rodiklius, suskirstytus į 5 grupes: inovacijų varikliai; žinių kūrimas; inovacijos ir antreprenerystė; žinių taikymas; intelektinė nuosavybė. Pirmųjų 3 grupių rodikliai rodo inovacijų sąnaudas – tai, kas skatina inovacijas: žinių troškimas, verslumas, moksliniai tyrimai. Žin. 2008, Nr. 124-4718, LRV nutarimas.

Antreprenerystė - procesas, kuriuo individai (tiek turintys savo įmones, tiek veikiantys organizacijos viduje) siekia inovatyviai ir efektyviai panaudoti galimybes, net jei tuo metu tam neturi reikiamų išteklių (Stevenson, Roberts ir Grousbeck, 1989). intern. inf. 2010.