LT EN
architektūra objekto (ppr. institucijų ar dokumentų) sudaromųjų dalių išsidėstymas
Originalo forma architektonikē
Atitikmenys struktūra, sandara

Vartosenos pavyzdžiai

Institucinė Sąjungos architektūra nepanaši į jokią kitą pasaulyje ir Sąjungos tėvų įkūrėjų sukurta sistema „hibridas" puikiausiai veikia. Europos konvento pažyma, 2002-05-31.

Vėliau panagrinėsime Sutarčių „architektūros" supaprastinimą, susijusį su keletu aspektų. Europos konvento pažyma, 2002-09-10.

Šiame memorandume pateikiami konkretūs Beneliukso pasiūlymai dėl to, kokia turėtų būti ES institucijų architektūra. Ši architektūra turi būti efektyvi, demokratiška ir leidžianti išsiplėtusiai Europos Sąjungai siekti savo tikslų. [...]. Europos konvento pažyma, 2002-12-11.