LT EN
auditavimas audito atlikimas
Originalo forma < auditus
Susiję žodžiai auditas, auditinis, auditorius, audituoti

Vartosenos pavyzdžiai

Toks personalas privalo turėti tinkamus auditavimo įgūdžius ir patirtį, mokėti kalbą ir būti puikiai išmokytas įgyvendinti Bendrijos programas. 2001-12-17, reglamentas 2500/2001.

Pakoreguoti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų pavyzdinius nuostatus, gydymo taryboms priskiriant sveikatos sistemos sektoriaus auditavimo funkciją. Žin. 2003, Nr. 40-1861, įsakymas.

Įpareigoti VšĮ Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas parengti specialią internetinių projektų finansavimo vertinimo ir auditavimo tvarką. Komiteto išvada, 2005-06-15.

16. Kelių saugumo audito procedūra susideda iš:
16.1. planavimo ir organizavimo bei sprendimų priėmimo ir tvirtinimo;
16.2. audito procedūros atlikimo, t. y. projekto auditavimo. Žin. 2008, Nr. 69-2644, įsakymas.