LT EN
bingas azart. loimas, loto r?is (Interleksis)
Originalo forma bingo
Kitos formos bingo
Susiję žodžiai bingo1, bingo2

Vartosenos pavyzdžiai

Pasirodo biliardas, bingo ar karaok? yra beviltikai pasenusios pramogos. Veidas 1997.

Bingo
salonas – vieta, kurioje pagal patvirtint? lošimo reglament? organizuojamas bingas. [...] Bingas – kai lošiama naudojant skai?ių korteles ir švieslent?; laimėjimo dydis priklauso nuo visos įmokų sumos bei atspėtų atsitiktiniu būdu parenkamų skai?ių derinio. Bendras bingo laimėjimų fondas sudaro ne mažiau kaip 50 procentų bendros įmokų sumos. [...] Gali būti išduodamos licencijos organizuoti šiuos lošimus: 1) stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais; 2) lošimus B kategorijos automatais; 3) bing?; 4) totalizatorių; 5) lažybas. Žin. 2001, Nr. 43-1495, įstatymas.

Bingo salonuose organizuojamas tik bingas. [...] Draudžiama eksploatuoti žaidimo automatus, kurie: [...] instaliuotomis programomis arba žaidimais imituoja azartinius lošimus (lošimus lošimo automatais, bing?, stalo lošimus: rulet?, kortų arba kauliukų lošimus, lažybas, totalizatorių). Priėmė LRV, 2003-08-21.

Kad sukauptų pinigų pirmajam filmui „Rodžeris ir aš (1989), Moore'as savo kvartale ved? bingo aidim?. 7 MD 2004.

Loterij? ir skaitmenini? aidim? bei bingo paslaugos. EK reglamentas, 2006-11-03.

?statymo projektu Nr. XP-2709 si?loma pakeisti Lietuvos Respublikos loterij? ir azartini? loim? mokes?io?statymo (in., 2001, Nr. 43-1496; 2003, Nr. 73-3342 8 straipsn? ir nustatyti, kad juridini? asmen?, organizuojan?i? stalo loimus (rulet?s, kort?, kauliuk? loimus), loimus automatais, bing?, 20 procent? sumok?to loterij? ir loim? mokes?io b?t??skaitoma? Lietuvos Respublikos valstyb?s biudet?. Ivada?statymo projektui, 2008-10-01.

Bingo yra visuotinis aidimas, per kur? atsitiktiniai skai?iai yra renkami ir pieiami, aid?jai paymi juos ant kuponu kuriuos nusipirko kol specifin? forma yra pritaikoma. intern. inf. 2008.