LT EN
bioetika etikos dalis; etinė žmogaus sąveika su jį supančia gyvąja aplinka, gyvūnija, augalija (Vikipedija)
Originalo forma bios [gr.], ethica [lot.]
Susiję žodžiai bioetinis

Vartosenos pavyzdžiai

Problemų, susijusių su biomedicinine etika ir bioetika, studijavimas pagrindinių žmogiškųjų vertybių kontekste. EP sprendimas, 1998-12-22.

Kontroliuoja, ar asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra atitinka medicinos etikos reikalavimus, ir prižiūri, kaip juridiniai asmenys laikosi bioetikos reikalavimų. Žin. 2000, Nr. 44-1247, įstatymas.

Bioetika, kaip ir biomedicininių tyrimų etika, yra filosofijos mokslo šaka, pasižyminti tarpdalykiu charakteriu. Komiteto išvada, 2007-10-11.

Lietuvos bioetikos komitetas yra savarankiška iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga. Žin. 2007, Nr. 58-2251, įsakymas.