LT EN
cool džiazas moderniojo džiazo kryptis
Originalo forma cool jazz
Kitos formos cool jazzas
Susiję žodžiai cool, fridžiazas

Vartosenos pavyzdžiai

Pripratusius prie dainingų italų kino melodijų nustebins cool džiazas. 7MD 1993.

Cool džiazas tai „malonaus skambesio, dažnai pastovios, švelniai akcentuotos metrinės pulsacijos muzika". intern. inf. 2005.

Tikriausiai ir šio amžiaus pradžioj koks avangardistas/free-jazzo virtuozas klausė savęs ir kitų panašių į save, kodėlgi tie, kurie groja cool jazzą yra tokie garsūs ir visų mylimi, o jis – ne. intern. kom. 2005.

Yra tokių grubių apsišvietimo klaidų, pavyzdžiui, cool džiazą jie siūlo vadinti šaltuoju džiazu. Naujasis židinys – Aidai 2011.

Pirmiausia galime išskirti tai, jog šis žmogus, ko gero, įnešė svariausią kūrybinį įnašą pokario modernaus jazzo vystymesi – Milesas stovėjo prie tais laikais „nejazzu" vadinto sudėtingo bebop ištakų, 1949 m. pateikė jazzo pasauliui,,vėsųjį" (cool) jazzą, inicijavo jazzo elektrifikacijos procesą, ko pasekoje gimė jazzo ir rocko sintezė Fusion, tapusi vyraujančia jazzo srove pasitraukus bebopui, bei pagaliau gilioje kūrybinėje brandoje vienas pirmųjų flirtavo su hip hop bei elektroninės pakraipos muzika. intern. inf. 2011.