LT EN
džointas lengvo narkotiko (kanapių) cigaretė, suktinis
Originalo forma joint

Vartosenos pavyzdžiai

Vienas „džointas" kainuoja 2,5 euro. intern. inf. 2010.

Jis uždega džointą ir įtraukia pirmus kelis dūmus [...]. Gabija Grušaitė „Stasys Šaltoka. Vieneri metai", 2018.