LT EN
de minimis kuris nėra reikšmingas, nevertinamas kaip reikšmingas
Originalo forma de minimis
Atitikmenys nedidelis, nereikšmingas

Vartosenos pavyzdžiai

Nereikšminga pagalba (de minimis pagalba) – pagalba, išreikšta bendruoju pagalbos subsidijos ekvivalentu, ne didesnė kaip 100000 eurų vienam pagalbos gavėjui per trejus metus, kaip apibrėžta 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 69/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai. [...] Nereikšminga pagalba žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose – pagalba, išreikšta bendruoju pagalbos subsidijos ekvivalentu, ne didesnė kaip 3000 eurų vienam pagalbos gavėjui per trejus metus, kuri neviršija Lietuvos Respublikai nustatytos vertės, kaip apibrėžta 2004 m. spalio 6 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1860/2004 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose. Žin. 2005, Nr. 9-282.

Regioninė investicinė pagalba nesudedama su de minimis parama, atsižvelgiant į tokias pačias reikalavimus atitinkančias išlaidas, siekiant apeiti šiose gairėse nustatytą didžiausią pagalbos intensyvumą. EK, 2006-03-04, gairės.

Tačiau tam tikromis aplinkybėmis galėtų būti pateisinamas de minimis taisyklių taikymas smulkiems gamintojams. Oficialusis leidinys L, 2006-09-26, Nr. 266, direktyva.

Konsultacijų procesas taip pat atskleidė, kad kai kurios suinteresuotosios šalys norėtų į direktyvą įtraukti de minimis sąlygą, pagal kurią labai maži indėliai nebūtų kompensuojami, kadangi tokiu atveju administracinės sąnaudos viršytų kompensacijos sumą. Komisijos komunikatas, 2006-11-27.

Žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos bendrovėms taikomas taisykles suderinus su taikomosiomis ne žemės ūkio bendrovėms, didelės bendrovės gali nebeatitikti kriterijų kai kurių rūšių paramai, pirmiausia techninio pobūdžio paramai, pvz., konsultavimui, gauti. Šiuo atžvilgiu ateityje didelėms bendrovėms bus skiriama tik de minimis parama. Oficialusis leidinys C, 2006-12-27, Nr. 319.