LT EN
denatūralizacija natūralios būklės praradimas
Originalo forma denaturalisation
Susiję žodžiai renatūralizacija, renatūralizavimas, renatūralizuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Pagyvėjęs pajūrio įsisavinimas spartina unikalaus pajūrio kraštovaizdžio denatūralizaciją. Žin. 2003, Nr. 89-4029, LRV nutarimas.