LT EN
fanzinas neprofesionalus leidinys, kurį leidžia tam tam tikro literatūros žanro, muzikos pakraipos ir pan. mėgėjai.
Originalo forma fanzine
Kitos formos fenzinas, zinas

Vartosenos pavyzdžiai

Tuo metu aš susidomėjau fanzinų leidyba. Fanzinų Lietuvoje išleista labai daug, ypač 1992 m. vasarą. Diena 1995.

Pradėtas leisti fenzinas (nežinantiems: tai – mėgėjiškas laikraštukas). R 1995.

Ne pirmus metus iš eilės savo suvažiavimus rengia pogrindinės muzikinės spaudos, dar vadinamos zinais, leidėjai. R 1996.

Kitos dvi Amerikoje įsikūrusios fenzino (fenzinas - neprofesionalus leidinys, leidžiamas tam tikros srities gerbėjų - red.past.) leidėjos patikina esančios tokios raganos, kurios neraganauja. Tačiau galbūt didžioji raganystė ir yra ta, kad gyvendamos skirtinguose pasaulio kampeliuose lietuvės jau penkiolika metų sugeba leisti savo fenziną ? respublika.lt inf. 2009.

Lietuvoje ne per seniausiai pradėtas leisti pogrindinis laikraštis (fanzinas), skirtas sunkiosios muzikos gerbėjams, pavadinimu „Diovim". intern. kom. 2011.

Prieš 20 su viršum metų pasirodė legendinis pogrindžio fenzinas KNK. Gaila, bet tikslių gimimo metrikų nežinau. intern. inf. 2011.