LT EN
faranga europiečio ar užsieniečio įvardijimas (Tailande)
Originalo forma farang < tailandiečių

Vartosenos pavyzdžiai

Galbūt visi farangos vietiniams atrodo išprotėję. Gabija Grušaitė „Stasys Šaltoka. Vieneri metai", 2018.