LT EN
fig?rantas specialus un? dresavimo instruktorius, mokantis unis puolimo ir kandimo komand?
Originalo forma figurant
Kitos formos figurantas

Vartosenos pavyzdžiai

Pratybos prasid?jo rate, v?liau buvo atliekamas sulaikymas su prab?gimu. V?liau sek? „gatvel?, kuri daugeliui šun? buvo didiuliu atradimu, taip kaip ir j? vedliams, kurie pagaliau suvok?, kad ir j? unys gali stipriai reaguoti? fig?rant?. intern. inf. 2003.

Gerokai po piet? prasid?davo vis? laukiama ir pati?domiausia seminaro dalis: gynyba, kurioje pagrindinis vaidmuo jau tekdavo figurantams. Tai nuo j? veiksm? didi?ja dalimi priklauso ar pavyks s?kmingai imokyti un? taisyklingo kandimo. [...] O sek?si joms visai neblogai ir jau tre?i?j? seminaro dien? jos kando pagalv?l?, o baigiantis seminarui jau neiojosi rankov? atimt? i figuranto. Taip per kelias dienas, padedant patyrusiems figurantams mano kalait?s buvo teisingai pamokintos gynybos pradiamokslio: teisingai k?sti rankov? ir nugal?ti. intern. inf. 2005.