LT EN
flip?artas raomoji lenta su blonknotu ir raikliais
Originalo forma flipchart
Kitos formos flipchartas
Susiję žodžiai flipas, flipflopai

Vartosenos pavyzdžiai

vienas aidimo vadovas tur?t? urayti odius ant flipcharto ar lentos. vie. inf. 1996.

Pagaliau atverskite „Gero bendravimo flip?art? ar užrašykite pavadinim? ant lentos. intern. inf. 2006.

Nuomojame puiki? įrengt?, jauki? 25 kv. sal? senamiestyje.Adresas Klaipėdos g. 2/ Pylimo g. 14, Vilniuje.Plotas – 25 kv. m. Žmoni? skai?ius – 25 asm.Projektorius, flip?artas. intern. inf. r. 2014.