LT EN
forsmažorinis susij?s su nenugalimomis aplinkyb?mis
Originalo forma < force majeure
Kitos formos fors mažorinis
SusijÄ™ ĹľodĹľiai forsmažoras

Vartosenos pavyzdĹľiai

Bet paskutin? taisykl? sako, kad „fors mažoriniai« vyrai paprastai b?na ten, kur m?s? n?ra. LR (S) 2003.

Komercini? kontrakt? turinys. Fors mažorin? išlyga (nenugalimos j?gos aplinkyb?s). Arbitražas. intern. inf. 2006.

?skaitant šias forsmažorines aplinkybes, link Mol?t? tur?tume pajud?ti ne v?liau, kaip 18:30 (pus? septyni? po piet?). intern. kom. 2008.