LT EN
galovėjus juodųjų jaučių veislė, išvesta Škotijoje
Originalo forma galloway

Vartosenos pavyzdžiai

Galovėjai – taip vadinasi galvijai, kuriuos ūkininkas atsivežė iš Vokietijos. [...] Daugiau kaip prieš šimtą metų Škotijoje išvesti galovėjai gerokai skiriasi nuo mums įprastų galvijų. Jie labai gauruoti, beragiai, nereiklūs priežiūrai, nebaikštūs ir ramūs. LR 2006.

Galovėjai yra išimtinai mėsiniai galvijai, jų pienas nėra vartojamas. Šie galvijai yra nereiklūs, juos galima auginti ir atšiauresnėmis sąlygomis. intern. inf. 2008.