LT EN
globalėti darytis visuotiniam, pasauliniam
Originalo forma < global
Susiję žodžiai globalizacija

Vartosenos pavyzdžiai

Per pastaruosius 20-30 metų Europos bendrovių verslo aplinka ekonomikai globalėjant ir technologijoms radikaliai vystantis greitai keitėsi. EK komunikatas, 2007-07-10.