LT EN
grandžas muzikos stilius, kuriam b?dinga melancholija, l?tos dainos (Wikipedija); su šiuo stiliumi siejama mada (laisvi, keliasluoksniai drabužiai)
Originalo forma grunge
Kitos formos grunge, grunge'as

Vartosenos pavyzdĹľiai

Kurtas Cobainas m?go klausytis Tibeto vienuoli? dainavimo ir nor?jo sukurti jo „Grunge» stiliaus atitikmen?. 7MD 2005.

Pra?jusio amžiaus 10-ojo dešimtme?io pradžioje roko pasaulio sostine buvo Sietlas JAV, o per radij? ištisai skamb?jo grandžas. inter. inf. 2006.

Manau dauguma žmoni??ia tikrai ne vien grunge klauso. inter. kom. 2007.

B?t??domu sužinot, k? grunge'as turi bendro su progroku, nes, kiek teko jo gird?t, bendrum? nei su, nei be žiburio neradau. intern. kom. 2007.

Nirvana pasirod? iš pogrindžio kartu iškeldama alternatyvaus roko stili?, vadinama grunge (grandžas). intern. inf. 2008.

Ištikus finansinei devintojo dešimtme?io pabaigos krizei sijonai kaipmat pailg?jo bene iki žem?s - žemakulniais sunkiais batais atžingsniavo „grunge« stilius ir atšiaurus minimalizmas. LR (S) 2008.

Batai – masyv?s ir gana sunk?s „grunge» stiliaus sportinukai. Panel? 2000.

Na, ir kas gal?jo pamanyti, kad ši „grunge« kepurait?s savinink? m?vi tokias kelnaites? Cosmo 2000.

ties? sakant, kai tik prad?jau skaityti „panel?» - gal kokiais 1995 - ji atrod? gana alternatyvus žurnalas, nes raš? apie grandžo grupes, kaip susipl?šyti džinsus, apie tranzavim?, knygas ir panašiai, bet greitai transformavosi? gari?nin? fyfyn? su temomis „numesk svorio sveikai», „koks?iūvas tau tinka», „džinsai sugr?žo» ir pan. Virginija Kulvinskait? „kai aš buvau malalietka«, 2019.