LT EN
heloviniškas tinkamas Helovino šventei (ppr. apie aprang?, stili?)
Originalo forma < Halloween
Atitikmenys vaiduokliškas, vampyriškas, siaub?niškas, g?sdinantis
SusijÄ™ ĹľodĹľiai helovinas

Vartosenos pavyzdĹľiai

Kostium? išsirinkti galima ir specializuotoje parduotuv?je, min?tuose salonuose. [...]?ia jums pasi?lys daugyb? variant?: nuo viduramžišk? prabangi? r?b? iki drabuži? iš akmens amžiaus bei bauginan?i? ir kartu gasdinan?i? „helovinišk?» peruk?. Jei perspektyva tapti baisia b?tybe j?s? nevilioja, galite tapti seksualia sesele, ugninga velniuke ar kerin?ia vampyre. intern. inf. 2008.