LT EN
idiografinis nurodantis individualią pažangą
Originalo forma idios, grapho

Vartosenos pavyzdžiai

individualios pažangos (idiografinis) vertinimas – moksleivio pažangos ir pasiekimų vertinimas, pagal kurį lyginant dabartinius pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama asmens daroma pažanga. Žin. 2003, Nr. 18-798, įsakymas.

Prielaidas mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimui tobulinti sukuria idiografinio (individualios pažangos) vertinimo įgyvendinimas pradiniame ugdyme. Žin. 2004, Nr. 35-1150, įsakymas.

Pradiniame etape mokiniai vertinami idiografiniu būdu. Žin. 2004, Nr. 83-3031, įsakymas.