LT EN
intelektualus pažangus, kuriam naudojamos pačios naujausios technologijos
Originalo forma intelectualis
Atitikmenys pažangus, išmanus, intelektinis

Vartosenos pavyzdžiai

Matavimo vienetų valstybės etalonas (toliau – valstybės etalonas) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas matavimo etalonas, kuris vartojamas valstybėje kaip pagrindinis tam tikro matuojamojo dydžio vienetų vertes priskiriant kitiems etalonams; tai mokslo inžinerinis kompleksas, kurį sudaro patalpos su stabilizuotomis aplinkos sąlygomis, unikali techninė ir intelektualioji įranga (precizinė matavimo įranga, kalibravimo ir matavimo metodikos, metrologinių duomenų archyvas, kompiuterių programos ir kt.), prižiūrima ir palaikoma atitinkamos kvalifikacijos ir kompetencijos darbuotojų (personalo). Žin. 2004, Nr. 40-1321, įsakymas.

Įskaitant tokius klausimus, kaip kuro elementai, paskirstyta gamyba ir intelektualiosios energijos tinklai, didesnis iškastinį kurą naudojančių jėgainių efektyvumas ir bendro kuro naudojimas bei biologinis kuras transportavimo srityje. Žalioji knyga, 2005-06-22.

Turėtų būti įdiegtos intelektualiosios technologijos, kad dėl saugumo ir kitų priežasčių tiekimo grandinėse būtų išvengta vėlavimų. EK komunikatas, 2006-07-14.

Šio fondo lėšomis finansuojama vis daugiau projektų susijusių su intelektualiosiomis transporto sistemomis. Žalioji knyga, 2007-09-25.

Intelektualiojo automobilio technologijų, užtikrinančių „švaresnį" ir efektyvesnį mobilumą [KOM(2007) 541], poveikį būtų galima padidinti organizuojant įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir efektyviai energiją vartojančių transporto priemonių viešąjį pirkimą. Direktyva, 2007-12-19.

Vartotojams kaskart teikiama vis išsamesnė grįžtamoji informacija – tam pasitelkiami intelektualieji skaitikliai, aiškiau parengtos sąskaitos už suvartotą energiją arba įvairios skaičiuoklės. EK komunikatas, 2008-01-23.