LT EN
inter alia be visa kita, be kita ko, be to
Originalo forma inter alia

Vartosenos pavyzdžiai

Ateityje šios priemonės taps Bendrijos išlaidų, skirtų remti išorės bendradarbiavimo programas, įskaitant temines programas, teisiniu pagrindu ir pakeis, inter alia , šiuo metu galiojančius teminius reglamentus. EK komunikatas, 2006-01-25.

Stiprinti decentralizavimo procesą ir priimti inter alia teisės aktus dėl vietos valdžios institucijų ir savivaldybių ribų. EK pasiūlymas, 2007-11-06.

Tai inter alia reiškia: bendruosius reikalavimus: nepriklausomumą, nešališkumą, kompetenciją ir atsakomybę; su veiklos organizavimu ir išteklių administravimu susijusius reikalavimus; su sertifikavimu susijusius reikalavimus; su valdymo kokybe susijusius reikalavimus. EK komunikatas, 2008-06-11.