LT EN
jutūbinti naršyti jutūbe
Originalo forma youtube
Kitos formos jūtūbinti, youtubinti
Susiję žodžiai jutūberis, jutūbininkas, jutūbiškas

Vartosenos pavyzdžiai

Nori vaizdo, keliauk youtubinti. intern. kom. 2007.

Esu užsikasus po darbais ir jausmais, todėl su niekuo nenoriu kalbėti - galiu tik jūtūbinti. intern. kom. 2008.

Šitas įrašas mane privers pagaliau pajutūbinti „Eurovision 2008". intern. kom. 2008.

Galbūt vienas kitas ir ateina pajūtūbinti ar feisbukinti, bet didžioji dauguma palinkę prie knygų. intern. kom. 2009.

PaGooglinsiu ir paYoutubinsiu. intern. kom. 2009.

Tikrai gaila, nes jutūbinti aš nemoku. intern. kom. 2010.