LT EN
kofinansavimas bendras kelių institucijų skiriamas finansavimas vienam dalykui
Originalo forma < co-, finer
Atitikmenys bendrasis finansavimas
Susiję žodžiai kofinansuoti

Vartosenos pavyzdžiai

užtikrinti PHARE 2003 metų Ekonominės ir socialinės sanglaudos programos finansuojamo projekto „Druskininkų miesto plėtra" kofinansavimą nacionalinio biudžeto lėšomis. Žin. 2003, Nr. 42-1949, LRV nutarimas.

Neatitinka prioritetų (tęstinumo, kofinansavimo iš ES fondų, remonto reikalingumo). Komiteto išvada, 2006-11-14.

Tokių projektų rengimą ir įgyvendinimą stabdo neišspręsta kofinansavimo problema. Žin. 2008, Nr. 4-134, LRV nutarimas.