LT EN
konsumatorė patraukli mergina, dirbanti barui ar klubui, skatinanti lankytojus pirkti jai brangius gėrimus
Originalo forma consummator ar consummation girl
Susiję žodžiai konsiumeris, konsumacija, prosumeris

Vartosenos pavyzdžiai

Konsumatorė - tai patraukli mergina, dirbanti barui ar klubui, skatinanti lankytojus pirkti jai brangius gėrimus. [...] Yra manančių, kad tarp konsumacijos ir prostitucijos reikia dėti lygybės ženklą, tačiau konsumatorėmis dirbančios merginos tvirtina - paleistuvyste čia nekvepia...intern. inf. 2008.