LT EN
kou?eris tas, kuris lavina, motyvuoja, konsultuoja asmen? ar moni? grup? siekiant tam tikr? tiksl?
Originalo forma coacher
Kitos formos kau?eris, coach
Susiję žodžiai kou?ingas

Vartosenos pavyzdžiai

Kou?eris - tai k?rėjas, klausymo meistras, nukreipiantis m?stym? reikiama linkme. Jo meistriškumas padeda kitam žmogui atrasti tinkamiausi? kryptį ir susieti su ja savo veiksmus bei rezultatus. intern. inf. 2008.

„Kou?erio (angl. personal coach), arba asmeninio efektyvumo trenerio, profesija pasaulyje atsirado vos prieš aštuonerius metus. intern. inf. 2008.

Taip pat aš dirbu m?gstam? darb? - esu asmeninio efektyvumo kou?eris. intern. inf. 2008.

Kou?ingas, kou?eris – iš angl? kalbos tiesiogiai nusiraytas terminas. Atgimimas. 2008.

Netrukus didel? dalis i? hipi? tapo dideli? bendrovi? vadovais, ymiais politikais, visuomen?s veik?jais. Jie suk?rė naujas mokymo strategijas. Taip Vakarų pasaulyje atsirado naujas mokytojas – kou?eris (angl. „coacher). Tai žmogus, savo asmeniniu pavyzdžiu ir tiesioginiu kontaktu su mokiniu padedantis jam pasikeisti. [...] Kiekvieno kou?erio „Hamburgo reitingas atspindi jo gyvenimo kokyb?: ar savo skleidžiamas žinias jis įdieg?s į gyvenim?, ar ne. Tikram vertintojui visiškai nesvarbu, k? ir kaip tas mokytojas kalba, bet svarbu, kaip gyvena. Nagrinėjame specialist?, kuris, naudodamas konkre?i? tobulėjimo metodik?, užsiima savo mokinio asmeniniu tobulėjimu, aptinka problemas ir moko jas spr?sti. intern. inf. 2010.

Labai nepasiilgau niujorkie?ių ir jų life coaches, transcendentinės ezoterikos ir?akras atverian?ios jogos. Gabija Grušaitė „Stasys Šaltoka. Vieneri metai, 2018.

Tad neklausykite, k? jums sako ekonomistai ir kau?eriai, radijo laidų vedėjai ir nuomonių formuotojai. ŠA 2018.