LT EN
logistinis susijęs su logistika
Originalo forma logistikē
Susiję žodžiai logistika

Vartosenos pavyzdžiai

Galimybė diegti šiuolaikines vežimų technologijas (informacinių-logistinių sistemų, kombinuotųjų vežimų diegimas). Žin. 2000, Nr. 47-1364, įsakymas.

Turi būti siekiama galutinai realizuoti e. valdžios projektą ketvirtuoju lygiu, tačiau dėl finansinių, organizacinių, logistinių priežasčių daugelis projektų iš pradžių bus žemesnio lygio. Žin. 2003, Nr. 2-54, LRV nutarimas.

Pagrindinės bendrų centrų užduotys: ryšių užmezgimas ir palaikymas; informacijos paieška ir keitimasis šia informacija; bendrų situacijos ataskaitų rengimas; logistinės pagalbos bendroms operacijoms ir bendroms tyrimo grupėms teikimas. Priėmė LRV, 2006-06-08.

Euro įvedimas bus didelis logistinis išbandymas finansų sektoriui. EK komunikatas, 2006-11-10.

Taktinės ir logistinės transporto priemonės – transporto priemonės, skirtos karinėms operacijoms, joms pasirengti ir kitoms kariuomenės funkcijoms atlikti. Žin. 2007, Nr. 128-5213, įstatymas.

Logistinių paslaugų klientams kokybė reiškia konkurencingą krovinių pristatymo trukmę, krovinių transporto patikimumą ir prie poreikių priderintus pajėgumus. EK komunikatas, 2007-10-18.