LT EN
lyderystė pirmavimas, vadovavimas
Originalo forma leadership
Susiję žodžiai lyderiavimas, lyderis

Vartosenos pavyzdžiai

Laikantis vadovavimo (lyderystės) principo ir siekiant užtikrinti kvalifikuotą, kryptingą ir efektyvią šios Strategijos įgyvendinimo vadybą, daug dėmesio skirta institucinių gebėjimų ugdymui. Žin. 2003, Nr. 89-4029, LRV nutarimas.

užtikrinti Europos lyderystę, kuriant ir taikant aplinkosaugines technologijas. Žin. 2007, Nr. 63-2428, įsakymas.

ugdyti jaunų žmonių savanorystės, lyderystės, organizacinius įgūdžius. Žin. 2008, Nr. 47-1770, įsakymas.

Tuomet verslas, valdžios institucijos ir pilietinė visuomenė bus paraginti pradėti naujovišką bendradarbiavimą ir imtis novatoriškos lyderystės. EK komunikatas, 2008-05-13.

Siekiama įgyvendinti Europos laivų statybos ir remonto sektoriaus strategijos „LeaderSHIP 2015" principus: technologinės lyderystės išlaikymas, investicijų į MTEP didinimas, saugių ir aplinkai draugiškų laivų statyba, intelektinės nuosavybės teisių apsauga, žmogiškųjų išteklių ir jų kompetencijų ugdymas, darnios laivų statybos ir remonto pramonės kūrimas. Žin. 2008, Nr. 92-3663. LRV nutarimas.

[...] mums tenka telkiančios lyderystės atsakomybė, kuri yra būtina tiek siekiant efektyviai įveikti artimiausio laikotarpio ekonomikos sunkumus, tiek ir įgyvendinant esmines permainas. Tokią lyderystės atsakomybę Vyriausybė gali realizuoti tik atvirai ir sąžiningai veikdama, per konstruktyvų dialogą su visuomene ir jos grupėmis. Žin. 2008, Nr. 146-5870, LRS nutarimas.