LT EN
mentorystė teikiama globa, patarimai, vadovavimas; tokios globos teikimas
Originalo forma < mentōr
Susiję žodžiai mentorius

Vartosenos pavyzdžiai

Tik pusėje Europos šalių naujiems mokytojams pirmaisiais darbo metais siūloma kokia nors sisteminga pagalba (pvz., supažindinimas su darbu, mokymas, mentorystė). EK komunikatas, 2007-08-03.

96.4 priemonė. Sukurti ir plėtoti jaunimo verslumo informacinį ir mentorystės tinklą. Žin. 2008, Nr. 124-4718, LRV nutarimas.