LT EN
moduliuoti taikyti moduliacijos principą
Originalo forma modulate
Susiję žodžiai moduliacija

Vartosenos pavyzdžiai

Be to, mes abejojame, jog Lietuvai prognozuojama sumoduliuotinų lėšų suma (5,2 mln. eurų) galėtų išspręsti su naujais iššūkiais (klimato kaita, bioįvairovės išsaugojimu, bioenergija bei vandentvarka) susijusias problemas. Komiteto išvada, 2008-10-29.