LT EN
morališkai tam tikros vertės, turinio, kokybės požiūriu; ppr. junginyje morališkai pasenęs – atsilikęs, nebeatitinkantis dabarties poreikių
Originalo forma morally
Susiję žodžiai moralinis

Vartosenos pavyzdžiai

Didžioji dalis atliekų surinkimo automobilių fiziškai ir morališkai pasenę.[...] didžiuma visuomeninio transporto priemonių morališkai ir fiziškai pasenusios, mažai biotransporto (dviračių, riedučių) takų, vangiai plėtojamos multimodalinės miestų transporto sistemos. Žin. 2003, Nr. 89-4029, LRV nutarimas.

Remiantis tokiomis nuostatomis, valstybinė aukštoji mokykla negali efektyviai panaudoti nekilnojamo turto, kuris nebereikalingas studijų ar mokslo tikslams, yra morališkai pasenęs ar kitaip susidėvėjęs. Aiškinamasis raštas, 2004-01-10.

Kartu atkreiptas Vyriausybės dėmesys į tai, kad „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas" (Vilnius, 1976) yra dalykiškai ir morališkai pasenęs. Ataskaitos priedas, 2004-04-08.

[...] tik 40 procentų nuotekų išvaloma iki nustatytų normatyvų, nes daugelis užteršto vandens nuotekų valymo įrenginių yra fiziškai ir morališkai pasenę. Žin. 2005, Nr. 117-4226, LRS nutarimas.

Techniškai, technologiškai ir morališkai pasenusios vaizdinės mokymo priemonės, mokymo įranga fizikos, chemijos laboratorijose, sporto įranga. Žin. 2005, Nr. 137-4919, LRV nutarimas.

Aukštųjų mokyklų laboratorinė įranga morališkai pasenusi ir fiziškai nusidėvėjusi. Priėmė LRV, 2008-10-22.