LT EN
ofšoras jurisdikcija, kurioje nerezidentams taikomi palyginti maži (arba apskritai netaikomi) pelno mokes?iai
Originalo forma offshore
SusijÄ™ ĹľodĹľiai ofšorininkas, ofšorinis

Vartosenos pavyzdĹľiai

Gal?jo panaudoti London? kaip ofšoro baz?. spauda 1991– 1996.

Neapmokestinamos kompanijos JAV, Europoje ir laisvosiose zonose (offshore). VŽ r. 1996.

Tai, kad laikraš?ių puslapiai mirgėte mirga pasiūlymais steigti įmon? ir atidaryti s?skait? ofšoruose, yra prasmingas reiškinys. [...] Mažų mokes?ių šalys (ofšorai) niekuomet nebūtų atsiradusios, jei nebūtų didelių mokes?ių šalių. R 1998.

Lietuva gali būti pripažinta ofšorų šalimi ir patirti sunkumus integruojantis į Europos S?jung? ar pasirašant dvišales sutartis. R 1999.