LT EN
ofšoras jurisdikcija, kurioje nerezidentams taikomi palyginti maži (arba apskritai netaikomi) pelno mokesčiai
Originalo forma offshore
Susiję žodžiai ofšorininkas, ofšorinis

Vartosenos pavyzdžiai

Galėjo panaudoti Londoną kaip ofšoro bazę. spauda 1991– 1996.

Neapmokestinamos kompanijos JAV, Europoje ir laisvosiose zonose (offshore). VŽ r. 1996.

Tai, kad laikraščių puslapiai mirgėte mirga pasiūlymais steigti įmonę ir atidaryti sąskaitą ofšoruose, yra prasmingas reiškinys. [...] Mažų mokesčių šalys (ofšorai) niekuomet nebūtų atsiradusios, jei nebūtų didelių mokesčių šalių. R 1998.

Lietuva gali būti pripažinta ofšorų šalimi ir patirti sunkumus integruojantis į Europos Sąjungą ar pasirašant dvišales sutartis. R 1999.