LT EN
oficina vaistinės patalpa, kurioje parduodami (išduodami) vaistai ir kitos vaistinės asortimento prekės
Originalo forma officina
Susiję žodžiai oficininis

Vartosenos pavyzdžiai

Oficina – vaistinės patalpa, kurioje parduodami (išduodami) vaistai ir kitos vaistinės asortimento prekės gyventojams. Žin. 2003, Nr. 3-77, įsakymas.

Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) pareigos visuomenės, visuomenės gamybinėje, ligoninės, ligoninės gamybinėje, universiteto ar labdaros vaistinėje: [...] tinkamai sutvarkyti darbo vietą vaistų gamybos patalpoje, oficinoje, vaistų laikymo patalpose. Žin. 2007, Nr. 37-1392, įsakymas.

Oficina turi būti su atskiru įėjimu, atitinkamo dydžio, esant galimybei, įrengta pirmame pastato aukšte. Oficinoje, matomoje vietoje, turi būti saugoma juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija arba jos kopija. Žin. 2008, Nr. 100-3884, įsakymas.