LT EN
on/off kai įjungiama ar išjungiama
Originalo forma on/off
Atitikmenys įjungimo ir išjungimo
Susiję žodžiai off, offline, offtopikas, one-off

Vartosenos pavyzdžiai

„Sveikesnioji" visuomenės dalis tikrai bųtų patenkinta, jei juos bųtų galima valdyti mygtukų on/off paspaudimais. 7MD 2002.

Ilgesnis maitinimo elementų veikimo laikas: naudokitės iki 6 mėnesių (arba ilgiau naudodami patogų „on/off" jungiklį). vieš. inf. 2008.