LT EN
paketas paslaugų rinkinys, komplektas
Originalo forma paquet

Vartosenos pavyzdžiai

Turizmo paslaugų paketas - už bendrą kainą parduoti parengtas turizmo paslaugų rinkinys, kurį sudaro ne mažiau kaip dvi turizmo paslaugos, įskaitant transportą ir (ar) apgyvendinimą, kai paslaugų trukmė viršija parą. Žin., 1998, Nr. 32-852, įstatymas.

Todėl tikriausiai gamybos sąsajos su paslaugomis ir bendras gaminių ir paslaugų paketas, parduodamas kaip galutinis produktas, taps dar svarbesni. Komunikatas, 2007-10-31.

Siūlomas 1 362 207 EUR vertės suderintas reikalavimus atitinkančių individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketas, kuriam iš EGF reikalinga 681 207 EUR vertės parama. EK pasiūlymas, 2008-02-20.

Planuojama suformuoti paslaugų paketą klasterių dalyviams ir parengti koncepciją, kad būtų galima teikti paraišką ES struktūrinių fondų paramai gauti. Žin. 2008, Nr. 39-1432, LRV nutarimas.