LT EN
piratinis susijęs su piratavimu
Originalo forma < peirates
Atitikmenys neteisėtas
Susiję žodžiai antipiratinis, piratas

Vartosenos pavyzdžiai

Nors nėra nei patikimų duomenų, nei statistikos, įvairiais Lietuvos ir tarptautinių autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų asociacijų vertinimais dabar Lietuvoje piratinės produkcijos rinkos dalis yra keleriopai didesnė už teisėtos produkcijos rinkos dalį. Be to, manoma, kad Lietuva tampa piratinės produkcijos tranzito į Vakarų Europą šalimi, t. y. tarpiniu punktu. Žin. 2000, Nr. 84-2552, LRV nutarimas.

Įrašai (kasetės, diskai), padaryti pažeidžiant šiuos reikalavimus, yra neteisėti, piratiniai ir turi būti konfiskuoti bei sunaikinti. 2000-07-05, nutarimas.

Lietuva privalo didinti administracines baudas autorinių teisių apsaugos srityje ir gerinti procedūrą konfiskuojant piratines prekes. Išvada, 2001-02-05.

Deramos paramos kultūrai skleisti tikslo neturi būti siekiama aukojant griežtą teisių apsaugą arba toleruojant neteisėtus suklastotų ar piratinių kūrinių platinimo būdus. 2004 Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, direktyva

Tačiau kompensacinio mokesčio tikslas yra kompensuoti žalą, susijusią su teisėtu atgaminimu, ir iš principo negali būti siejamas su piratinės - nelegalios veiklos padarinių kompensavimu. Komiteto išvada, 2006-07-14.

Intelektinės nuosavybės teisių apsauga bei kova su klastojimu ir piratinių produktų gamyba turi būti sustiprinta tarptautiniu mastu. EK komunikatas, 2007-04-03.

Teisėsaugos institucijos savo iniciatyva gali surinkti tik nedidelę dalį informacijos apie rinkoje platinamas piratines prekes ir kitus įtariamus intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus. Žin. 2008, Nr. 89-3561, įsakymas.

Apskaičiuota, kad visame pasaulyje tarptautinės prekybos klastotėmis ir piratiniais produktais 2005 m. apimtis buvo 200 mlrd. USD. EK komunikatas, 2008-07-16.