LT EN
platforminis susijęs su platforma
Originalo forma plate, forme
Susiję žodžiai platforma 1, platforma 2

Vartosenos pavyzdžiai

Numatoma įsteigti biotechnologijos mokslo parką, virtualų moderniųjų platforminių technologijų centrą, kuris turės užtikrinti efektyvų technologijų naudojimą ir prieinamumą visoms suinteresuotoms mokslo ir studijų institucijoms. Žin. 2003, Nr. 121-5488, LRV nutarimas.