LT EN
predikcija (mokslinis) būsimų įvykių numatymas
Originalo forma prédiction

Vartosenos pavyzdžiai

Pereinama prie platesnio susirgimų prevencijos, predikcijos ir profilaktikos priemonių taikymo kartu su personalizacija, siekiant sudaryti individualų kiekvieno paciento sveikatos priežiūros ir gydymo planą. Žin. 2007, Nr. 108-4430, įsakymas.