LT EN
prioritetinis susijęs su prioritetu; kuriam teikiama pirmenybė
Originalo forma < priorite
Susiję žodžiai prioritetas

Vartosenos pavyzdžiai

Nedarbo mažinimas ir Lietuvos gyventojų užimtumo didinimas – Lietuvos užimtumo politikos prioritetinis tikslas, minimas Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo 2001– 2004 metų programoje ir visuose kituose strateginiuose užimtumo dokumentuose. Žin., 2004, Nr. 169-6223, LRV nutarimas.

Tačiau turistų iš Rusijos – vienos iš prioritetinių ir didžiausių Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų – sumažėjo 2,1 procento dėl nepalankių vizų režimo reguliavimo sąlygų. Žin. 2005, Nr. 152-5602, LRV nutarimas.

Teisėjų bei teismo tarnautojų mokymas turėtų būti įtvirtintas kaip vienas iš prioritetinių klausimų. 2007-06-15, Komiteto išvada.

Jei nepavyksta nustatyti projektų eilės rekomendaciniame valstybės planuojamų projektų sąraše taikant prioritetinių kriterijų eiliškumą, darbo grupė balsų dauguma nusprendžia, kuris projektas turi būti aukščiau projektų sąraše. Žin. 2008, Nr. 85-3395, įsakymas.

2007 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos priimtose išvadose dėl visuotinio požiūrio į migraciją patvirtinti prioritetiniai veiksmai, įskaitant bendradarbiavimo migracijos klausimais platformos sukūrimą Juodosios jūros regione. 2008-06-19, EK komunikatas.