LT EN
programuoti planuoti sudarant programas; sudaryti sąlygas ateityje pasireikšti
Originalo forma programme
Susiję žodžiai programavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Reglamentuojami kiekvienos institucijos, dalyvaujančios programuojant ir įgyvendinant BPD Lietuvoje, uždaviniai, pareigos ir teisės. Žin. 2004, Nr. 123-4486, LRV nutarimas.

Manome, kad ši norma negali užtikrinti efektyvaus ir realaus valstybės garantuojamos sistemos funkcionavimo, o priešingai: programuoja galimybę piktnaudžiauti teise pasinaudoti valstybės apmokama teisine pagalba ir kreiptis pas kelis subjektus dėl to paties dalyko. Komiteto išvada, 2004-12-22.

Fondų įsipareigojimams 2007-2013 m. laikotarpiu turimos lėšos 2004 m. kainomis yra 308041000000 EUR; jų paskirstymas kiekvieniems metams pateikiamas I priede. Jas programuojant ir vėliau įtraukiant į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, pirmoje pastraipoje nurodytos sumos yra indeksuojamos 2 % per metus. Oficialusis leidinys L, 2006-07-31, Nr. 210, Tarybos reglamentas.

Jei Teisėjų taryba - teismų savivaldos institucija, negalima programuoti situacijos, kad teismų savivaldos instituciją sudarinėtų atskiri „klanai". Komiteto išvada, 2007-06-15.