LT EN
renatūralizacija sukultūrintos gamtos grįžimas (grąžinimas) prie natūralios būklės
Originalo forma renaturalisation
Atitikmenys renatūralizacija
Susiję žodžiai denatūralizacija, renatūralizuoti, renatūralizavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Vykstant renatūralizacijai ir didėjant daugiametės augalijos plotams, mažėja dirvožemių erozijos intensyvumas.[...] Vykstant savaiminei renatūralizacijai, didėja miškų ir kitų gamtinių teritorijų plotai, biologinė ir kraštovaizdžio įvairovė. Žin. 2003, Nr. 89-4029, LRV nutarimas.

Tiesiant dujotiekį ir atlikus rekultivaciją bei renatūralizaciją bus išlaikomos kraštovaizdžio formos. Informaciniai pranešimai, 2004-07-28, Nr. 56, informacija.

Gamtinio karkaso teritorijose skatinama veikla, kuria užtikrinama kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra, palaikomas ir stiprinamas ekosistemų stabilumas, vykdoma renatūralizacija (vykdant technines priemones, mažinančias sausinamosios melioracijos poveikį, sudarančias sąlygas pelkėdarai, upelių ar jų ruožų, natūralių vandentakų atsistatymui, natūraliam augalų bendrijų ir gyvūnų populiacijų ir jų migracijos kelių formavimuisi). Žin. 2007, Nr. 22-858, įsakymas.

Didėjant apleistos žemės plotams, pradėjo irti reikiamai neprižiūrimos melioracijos sistemos, krūmyti pievos ir ganyklos, prasidėjo savaiminė kraštovaizdžio renatūralizacija. Priėmė LRV, 2008-08-27.