LT EN
renatūralizavimas natūralios būklės atkūrimas
Originalo forma renaturalisation
Atitikmenys renatūralizacija
Susiję žodžiai denatūralizacija, renatūralizacija, renatūralizuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Rezervato apsaugos bei tvarkymo kryptys yra šios: 7.1. Rezervato ekosistemos renatūralizavimas, atkuriant natūralų hidrografinį tinklą bei hidrologinį režimą, žuvų migracijos kelius, reintrodukuojant išnykusias rūšis, naikinant nepageidaujamus introducentus bei paliekant kvartalines linijas savaiminiam užaugimui. Žin. 2006, Nr. 60-2146, įsakymas.

[...] vykdyti [...] dėl eutrofikacijos atsiradusios vandens augmenijos pašalinimą, pakrančių valymą, sureguliuotų upelių renatūralizavimą, nenaudojamų užtvankų ir kitų vandens telkiniuose esančių statinių/įrenginių pašalinimą, rekreacinių savybių gerinimą ir kt. Nutarimo projektas, 2007-03-07.

Nustačius prioritetus, bus finansuojami užterštų teritorijų tvarkymo darbai, taip pat pažeistų teritorijų renatūralizavimas ir (ar) pritaikymas rekreaciniams ar kitiems visuomenės poreikiams. Žin. 2007, Nr. 43-1641, LRV nutarimas.

Stebint kraštovaizdžio būklę: 11.6.1. nacionaliniu ir regioniniu lygiais įvertintos kraštovaizdžio antropogenizavimo ir renatūralizavimo procesų tendencijos. Priėmė LRV, 2008-08-27.