LT EN
segmentuoti skirstyti pagal tam tikrus požymius į tam tikras dalis – segmentus (džn. apie rinką)
Originalo forma segmentum
Susiję žodžiai segmentavimas, segmentas

Vartosenos pavyzdžiai

Rekomenduojama įvertinti ne tik bendrą kredito rizikos poveikį, bet ir kredito rizikos poveikį atskiriems paskolų portfelio segmentams. Tuo tikslu bankas turi segmentuoti paskolų portfelį, atsižvelgdamas į jo sudėtį, pvz., pagal ekonominės veiklos sektorius, nes kiekvienam sektoriui būdingi skirtingi rizikos faktoriai. [...] Testuojant užsienio valiutos kursų riziką, rekomenduojama segmentuoti užsienio valiutas pagal galimą kurso pokyčio laipsnį, kurį galima įvertinti remiantis istoriniais duomenimis. Žin. 2007, Nr. 109-4486, nutarimas.