LT EN
small talk panekesys, kuris ne?pareigoja, yra neformalus, nerimta tema
Originalo forma small talk
Susiję žodžiai talk-show, talking show

Vartosenos pavyzdžiai

Neformalus plep?jimas, dar inomas kaip small talk, gali pad?ti „pralaužti ledus ir užmegzti pažintis su verslo partneriais ar bendradarbiais iš Kinijos. intern. inf. 2012.

Protingi, emancipuojantys, per kontekstus šokin?jantys odiai – troškimas, galia, spektaklis, susvetim?jimas, interpeliacija, policininkas – yra tokie patys kalbos tr?kumai kaip ir nuobod?s kalbel?s (small talk) pasikartojimai, auk?iausio lygio disleksijos apraika. A intern. inf. 2014.

Vidurin? klas? savo lov?s vir?n?je, tikrov?je, taip tobulai suystytoje? small talk ir madagum? [...].Gabija Gruait? „Stasys Šaltoka. Vieneri metai, 2018